وبینار با موضوع: کودک آزاری، مدرس: آقای حسن قربانی ( فوق لیسانس روانشناسی بالینی ) کارشناس مشاوره آموزش و پرورش ناحیه یک
زمان: یکشنبه 21 دی ماه ساعت 17 ورود به وبینار

پایه پیش دبستانی

 خانم بهاره زندی

پایه پیش دبستانی

 خانم سارا ملک محمدی

پایه پیش دبستانی

 خانم سروه نثری

پایه پیش دبستانی

 خانم شیوا اصلانی

ابتدایی پسرانه پایه 1

 خانم نازک کار

ابتدایی پسرانه پایه 1

 خانم شکرنژاد

ابتدایی پسرانه پایه 2

 خانم اسرین حبیبی

ابتدایی پسرانه پایه 2

 خانم مستانه نوری

ابتدایی پسرانه پایه 3

 خانم مینا نوری

ابتدایی پسرانه پایه 3

 خانم سهیلا رشیدی

ابتدایی پسرانه پایه 4

 آقای جمال رحیمی

ابتدایی پسرانه پایه 4

 آقای عباس احمدی

ابتدایی پسرانه پایه 5

 آقای اسماعیل محمدی

ابتدایی پسرانه پایه 5

 آقای رضا ایوبیان

ابتدایی پسرانه پایه 6

 آقای کمال فکوریان

ابتدایی پسرانه پایه 6

 آقای امیر کیانا

ابتدایی دخترانه پایه 1

 خانم میکاییلی

ابتدایی دخترانه پایه 1

 خانم بنفشی

ابتدایی دخترانه پایه 2

 خانم تام

ابتدایی دخترانه پایه 2

 خانم عظیمی

ابتدایی دخترانه پایه 3

 خانم سمیه مطاع پور

ابتدایی دخترانه پایه 4

 خانم چیا مدرسی

ابتدایی دخترانه پایه 5

 خانم بیان حبیبی

ابتدایی دخترانه پایه 5

 خانم اسرین مرغوبی

ابتدایی دخترانه پایه 6

 خانم شەیما سامعی پور

متوسطه دوره اول

 کلاس هفتم

متوسطه دوره اول

 کلاس هشتم

متوسطه دوره اول

 کلاس نهم

متوسطه دوره دوم

 کلاس دوازدهم ریاضی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دوازدهم تجربی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دوازدهم انسانی

متوسطه دوره دوم

 کلاس یازدهم انسانی

متوسطه دوره دوم

 کلاس یازدهم تجربی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دهم انسانی

متوسطه دوره دوم

 کلاس دهم تجربی

کلاس زبان

 خانم زندی

ابتدایی پسرانه

 مشاور

ابتدایی دخترانه

 مشاور

کلاس تست

 وبکم و میکروفون